ETO  
 
 
Kód: 159.9
Kódérték: pszichológia ; lélektan
Fölérendelt: 1-->filozófia
Alárendelt: 159.92-->pszichikus fejlődés;lelki fejlődés;pszichikus képességek
159.9.072-->pszichológiai teszt;teszt, pszichológiai
159.94-->érzelem, akarat, cselekvés;akarat, cselekvés, érzelem;cselekvés, érzelem, akarat
159.97-->rendellenes lelki jelenségek;abnormitások lélektana;pszichopatológia
159.98-->pszichotechnika
159.9.004.14-->alkalmazott pszichológia;alkalmazott lélektan;lélektan, alkalmazott
793/794:159.9-->játékpszichológia;pszichológia, játék-
159.9.07-->kísérleti pszichológia;pszichológia, kísérleti
159.96-->sajátos lelkiállapotok és lelki folyamatok;lelkiállapotok és lelki folyamatok, sajátos
159.91-->pszichofiziológia
159.93-->érzékek / pszichológia;érzet / pszichológia;észlelés / pszichológia
159.95-->magasabbrendű szellemi folyamatok;szellemi folyamatok, magasabbrendű
Lásd még: 165-->ismeretelmélet ; 343.95-->bűnügyi lélektan;lélektan, bűnügyi;pszichológia, bűnügyi ; 612.8-->idegrendszer, érzékszervek;érzékszervek, idegrendszer ; 616.89-->pszichiátria;elmekórtan
Martonosi Pál Városi Könyvtár - Kiskunhalas
TextLib WWW V2.01.01/1666 - InfoKer